Jesteś tutaj: StartMetody PracyCommon European Framework

Common European Framework
EUROPEJSKIE PORTFOLIO JĘZYKOWE

 

POZIOM

CHARAKTERYSTYKA POZIOMU

A1 podstawowy (elementary/ Grundstufe)

Uczeń:

 • rozumie i stosuje potoczne wyrażenia języka codziennego oraz podstawowe sformułowania w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
 • potrafi przedstawić siebie i inne osoby, jak również zadać i odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znajomych osób, posiadanych rzeczy itp;
 • umie porozumiewać się przy użyciu nieskomplikowanego języka pod warunkiem, że rozmówca wypowiada się wolno, wyraźnie oraz wspomaga proces komunikacji.

A2 niższy średnio-zaawansowany (pre-intermediate/ Mittelstufe A).

Odpowiednik egzaminu KET Uniwersytetu w Cambridge

Uczeń:

 • rozumie zdania oraz często używane sformułowania odnoszące się do najbliższych mu zagadnień, np. podstawowyh danych osobowych i informacji o rodzinie, dokonywania zakupów, zatrudnienia, najbliższego otoczenia;
 • komunikuje się w zakresie podstawowych, rutynowych kwestii wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji;
 • w prosty sposób potrafi opisać swe własne pochodzenie, bezpośrednie otoczenie oraz wypowiadać się na temat swoich podstawowych potrzeb.

B1 średnio-zaawansowany (intermediate/ Mittelstufe B). Odpowiednik egzaminu PET Uniwersytetu w Cambridge

Uczeń:

 • rozumie zasadnicze przesłanie przejrzystych wypowiedzi dotyczących znanych problemów, z którymi styka się w miejscu zatrudnienia, nauki, wypoczynku, itp.;
 • radzi sobie w większości sytuacji mogących zaistnieć podczas podróży w rejonach, gdzie obecny jest dany język obcy;
 • potrafi tworzyć zwięzłe wypowiedzi dotyczące znanych zagadnień oraz własnych zainteresowań;
 • opisuje doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz krótko uzasadnia i wyjaśnia opinie i plany.

B2 wyższy średnio- zaawansowany (upper intermediate/ Mittelstufe C).

Odpowiednik egzaminu FCE Uniwersytetu w Cambridge

Uczeń:

 • rozumie podstawowe przesłanie złożonych wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusji specjalistycznych dotyczących własnej sfery zawodowej;
 • porozumiewa się wystarczająco płynnie i spontanicznie aby rozmowa z rodzimym użytkownikiem języka obcego odbywała się bez napięć i zakłóceń;
 • tworzy jasne, szczegółowe wypowiedzi o szerokim zakresie tematycznym oraz potrafi wyjaśnić punkt widzenia dotyczący znanego problemu, przedstawiając argumenty za i przeciw w określonych kwestiach.

C1 zaawansowany (advanced/ Oberstufe).

Odpowiednik egzaminu CAE Uniwersytetu w Cambridge

Uczeń:

 • rozumie szeroką gamę trudnych, dłuższych tekstów rozpoznając jednocześnie ukryte podteksty;
 • wyraża myśli w sposób płynny i spontaniczny bez widocznego wysiłku w dobieraniu wyrażeń;
 • używa języka swobodnie i skutecznie w sytuacjach społecznych i zawodowych oraz w życiu naukowym
 • tworzy przejrzyste, poprawnie skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi na skomplikowane tematy;
 • wykazuje opanowanie narzędzi językowych, których zastosowanie zapewnia wewnętrzną spójność wypowiedzi.

C2 biegła znajomość języka (proficiency). Odpowiednik egzaminu CPE Uniwersytetu w Cambridge

Uczeń:

 • rozumie każdy usłyszany lub przeczytany tekst;
 • potrafi podsumować informacje pochodzące z różnych źródeł ustnych lub pisemnych, rekonstruując argumenty i wypowiedzi oraz streszczając je w sposób zwięzły i spójny;
 • wypowiada się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie uwydatniając niuanse znaczeniowe złożonych wypowiedzi.

.

.

Joomla templates by Joomlashine