Jesteś tutaj: StartOfertaJęzyk angielski dla młodzieży licealnej/dorosłych

 

Język angielski dla młodzieży licealnej/dorosłych

15 lat +/ 18 lat+

 

POZIOM

CHARAKTERYSTYKA POZIOMU

Advanced

MÓWIENIE:
Wyrażanie uczuć, idei i opinii z wystarczającą jasnością, pewnością siebie i precyzją, aby bez większych trudności funkcjonować w środowisku anglojęzycznym. Używanie odpowiedniego stopnia formalności języka, poprawna wymowa i intonacja.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:
Świadomość istnienia subtelnych różnic w użyciu języka angielskiego.
PISANIE:
Umiejętność pisania esejów, listów, itp. Precyzja we władaniu językiem oraz posługiwanie się dobrym stylem.
CZYTANIE:
Umiejętność niemal szczegółowego rozumienia skomplikowanych tekstów.

Upper intermediate

MÓWIENIE:
Wyrażanie opinii i idei z użyciem szerokiego zasobu słownictwa. Umiejętność dawania sobie rady w różnorodnych sytuacjach w środowisku anglojęzycznym. Wyraźna wymowa i intonacja. Doświadczenie w wygłaszaniu przemówień i wypowiedzi publicznych. Świadomość istnienie różnych stopni formalności języka.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:
Umiejętność rozumienia różnorodnych akcentów, wykładów, dyskusji, filmów, programów radiowo-telewizyjnych.
PISANIE:
Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania opinii z użyciem bogatego słownictwa i dobrego stylu.
CZYTANIE:
Płynne czytanie skomplikowanych tekstów, rozróżnianie odmienych stylów.

Intermediate

MÓWIENIE:
Pewność siebie i precyzja w porozumiewaniu się w większości sytuacji z wyjątkiem tych, które wymagają subtelniejszej znajomości języka.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:
Łatwość rozumienia mówionego języka angielskiego w danym kontekście.
PISANIE:
Umiejętność pisania prostych listów o różnym stopniu formalności, stosunkowo bezbłędne konstruowanie zdań złożonych. Łatwość pisemnego wyrażania opinii i myśli.
CZYTANIE:
Umiejętność czytania prostych książek. Głębsze rozumienie rozmaitych rodzajów tekstów.

Pre-intermediate

MÓWIENIE:
Sprawne i niemal bezbłędne komunikowanie się w różnorodnych, często napotykanych sytuacjach. Efektywne wyrażanie osobistych poglądów.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:
Umiejętność rozumienia nieskomplikowanych konwersacji prowadzonych w normalnym tempie. Zdolność częściowego rozumienia dialogów filmowych oraz programów radiowo-telewizyjnych.
PISANIE:
Umiejętność pisania o codziennych wydarzeniach oraz osobistych zainteresowaniach.
CZYTANIE:
Umiejętność czytania gazet i tekstów niespecjalistycznych.

Elementary

MÓWIENIE:
Umiejętność komunikowania się w prostych codziennych sytuacjach, przeprowadzania krótkich konwersacji, wyrażania zainteresowań, potrzeb i opinii.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:
Rozumienie prostego, wyraźnie wymawianego języka angielskiego, umiejętność wychwytywania najważniejszych informacji zawartych w rozmowie między osobami anglojęzycznymi.
CZYTANIE:
Rozumienie prostego, pisanego języka angielskiego oraz podstawowych instrukcji, opisów i wyjaśnień.

Beginner

POCZĄTEK NAUKI: pierwszy kontakt z językiem angielskim; nieznajomość języka.

 

 

Charakterystyka kursu

 

UCZESTNICY:

młodzież: 15 lat wzwyż;
dorośli: 18 lat wzwyż.


LICZBA POZIOMÓW:


5


INTENSYWNOŚĆ:


4 godziny lekcyjne tygodniowo (dwa dni w tygodniu) lub
2 godziny lekcyjne tygodniowo (jeden raz w tygodniu).

TOK NAUKI

Realizacja każdego poziomu językowego trwa jeden rok (gdy kurs odbywa się w systemie 4 godzin lekcyjnych tygodniowo) lub dwa lata (dla kursu prowadzonego w systemie 2 godzin lekcyjnych tygodniowo).

Kurs rozpoczyna się od poziomu Beginner. Osobom mającym wcześniejszy kontakt z językiem angielskim proponujemy rozpoczęcie kursu na odpowiednio wyższym poziomie zaawansowania. Poziom ten określany jest na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. W takim przypadku tok nauki ulega skróceniu.

SPECYFIKA:


Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb młodzieży licealnej oraz osób dorosłych. Cztery podstawowe sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) rozwijane są w sposób równomierny; duży nacisk kładzie się na formalne aspekty języka (gramatyka, wymowa, słowotwórstwo). Słuchacze są regularnie testowani.

 


Począwszy od poziomu Upper-intermediate uczestnik może zostać zakwalifikowany na kurs przygotowujący do kolejnych egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE).

 

.

.

Joomla templates by Joomlashine