Jesteś tutaj: StartOfertaKurs przygotowujący do egzaminu FCE (First Certificate in English)

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE
(First Certificate in English)

POZIOM

CHARAKTERYSTYKA POZIOMU

Upper intermediate

MÓWIENIE:
Wyrażanie opinii i idei z użyciem szerokiego zasobu słownictwa. Umiejętność dawania sobie rady w różnorodnych sytuacjach w środowisku anglojęzycznym. Wyraźna wymowa i intonacja. Doświadczenie w wygłaszaniu przemówień i wypowiedzi publicznych. Świadomość istnienie różnych stopni formalności języka.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU:
Umiejętność rozumienia różnorodnych akcentów, wykładów, dyskusji, filmów, programów radiowo-telewizyjnych.
PISANIE:
Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania opinii z użyciem bogatego słownictwa i dobrego stylu.
CZYTANIE:
Płynne czytanie skomplikowanych tekstów, rozróżnianie odmiennych stylów.

 

 Charakterystyka kursu

 

UCZESTNICY:

młodzież: 15 lat wzwyż
dorośli: 18 lat wzwyż.


LICZBA POZIOMÓW:


1


INTENSYWNOŚĆ:


4 godziny lekcyjne tygodniowo (dwa dni w tygodniu) lub
2 godziny lekcyjne tygodniowo (jeden raz w tygodniu).

TOK NAUKI:

 

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa jeden rok (gdy kurs odbywa się w systemie 4 godzin lekcyjnych tygodniowo) lub dwa lata (dla kursu prowadzonego w systemie 2 godzin lekcyjnych tygodniowo).

SPECYFIKA:

 

Program nauczania realizowany jest w oparciu o serię podręczników przygotowanych z myślą o kandydatach do FCE. Kurs rozpoczyna się od poziomu upper intermediate. Przed rozpoczęciem kursu kandydaci potwierdzają znajomość języka na poziomie wyjściowym (upper - intermediate) rozwiązując test leksykalno - gramatyczny i/lub przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej. Cztery podstawowe sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) rozwijane są w sposób równomierny. Duży nacisk kładzie się na powtórzenie wiadomości dotyczących formalnych aspektów języka (gramatyki, wymowy, słowotwórstwa) oraz na ćwiczenie technik zdawania egzaminu. Słuchacze są regularnie testowani.

 

 

Po ukończeniu niniejszego kursu uczeń kwalifikowany jest na kurs przygotowujący do egzaminu CAE (Certificate in Advanced English).

 

 

 

 

 

 

.

.

Joomla templates by Joomlashine