Jesteś tutaj: StartZałożenia Organizacyjne
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 • Kursy organizowane przez SJO „Best” odbywają się we własnej siedzibie szkoły oraz na terenie firm i instytucji zamawiających szkolenia językowe.
 • Wszystkie rodzaje kursów rozpoczynają się w połowie września i trwają do końca roku szkolnego.
 • Jednostką organizacyjną jest godzina lekcyjna trwająca 45 minut.
 • Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2 (kurs standardowy), 4 (kurs intensywny oraz kurs gimnazjalny), 5 (kurs maturalny - w tym jedna lekcja gratis!), 4 (kurs gimnazjalny) lub 6 (kurs dla wyjeżdżających za granicę) godzin lekcyjnych tygodniowo.
 • Zajęcia odbywają się w sesjach półtoragodzinnych z pięciominutową przerwą śródlekcyjną.
 • Wymiar godzin w przypadku kursów Dla Firm i Instytucji oraz zajęć indywidualnych ustala się w zależności od specyfiki potrzeb uczestników kursu.
 • Zajęcia w SJO „Best” przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej odbywają się według kalendarza identycznego z obowiązującym w szkołach publicznych tj. z uwzględnieniem przerw świątecznych, przerwy międzysemestralnej oraz przerwy wakacyjnej (z wyjątkiem kursów wakacyjnych).
 • Kalendarz roku szkolnego w przypadku zajęć dla firm i instytucji, zajęć indywidualnych oraz grup osób dorosłych opracowywany jest indywidualnie.
 • Przed zakończeniem każdego semestru nauki uczeń otrzymuje raport o postępach w nauce z wyszczególnionymi nieobecnościami na zajęciach, ocenami cząstkowymi, przewidywaną oceną śródroczną lub końcoworoczną oraz opinią nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • Na ostatnich zajęciach w roku szkolnym każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z podaną oceną końcową, osiągniętym stopniem zaawansowania oraz opisem określającym umiejętności słuchacza w zależności od osiągniętego stopnia zaawansowania językowego. Zaświadczenie to uprawnia do podjęcia nauki na wyższym poziomie w następnym roku szkolnym.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach przed - i popołudniowych we wszystkie dni powszednie, tj. od poniedziałku do soboty.

.

.

Joomla templates by Joomlashine