Jesteś tutaj: StartOfertaJęzyk angielski dla wyjeżdżających za granicę

 

 

Język angielski dla wyjeżdżających za granicę

 

POZIOM

CHARAKTERYSTYKA POZIOMU

Intermediate

MÓWIENIE: Pewność siebie i precyzja w porozumiewaniu się w większości sytuacji z wyjątkiem tych, które wymagają subtelniejszej znajomości języka.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Łatwość rozumienia mówionego języka angielskiego w danym kontekście.
PISANIE: Umiejętność pisania prostych listów o różnym stopniu formalności, pism i podań, stosunkowo bezbłędne konstruowanie zdań złożonych. Łatwość pisemnego wyrażania opinii i myśli.
CZYTANIE: Umiejętność czytania prostych książek. Głębsze rozumienie rozmaitych rodzajów tekstów.

Pre-intermediate

MÓWIENIE: Sprawne i niemal bezbłędne komunikowanie się w różnorodnych, często napotykanych sytuacjach. Efektywne wyrażanie osobistych poglądów.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Umiejętność rozumienia nieskomplikowanych konwersacji prowadzonych w normalnym tempie. Zdolność częściowego rozumienia dialogów filmowych oraz programów radiowo-telewizyjnych.
PISANIE: Umiejętność pisania prostych, sformalizowanych podań i uzupełniania formularzy.
CZYTANIE: Umiejętność czytania bardziej złożonych ogłoszeń i tekstów niespecjalistycznych.

Elementary

MÓWIENIE: Umiejętność komunikowania się w prostych codziennych sytuacjach, przeprowadzania krótkich konwersacji, wyrażania zainteresowań, potrzeb i opinii.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Rozumienie prostego, wyraźnie wymawianego języka angielskiego, umiejętność wychwytywania najważniejszych informacji zawartych w rozmowie między osobami anglojęzycznymi.
CZYTANIE: Rozumienie prostego, pisanego języka angielskiego oraz podstawowych instrukcji, ogłoszeń, opisów i wyjaśnień.

Beginner

POCZĄTEK NAUKI: pierwszy kontakt z językiem angielskim; znajomość języka ograniczona do podstawowych zwrotów i wyrażeń.

 

 

Charakterystyka kursu

 

UCZESTNICY:

młodzież i dorośli


LICZBA POZIOMÓW:


4


INTENSYWNOŚĆ:


6 godzin lekcyjnych tygodniowo (dwa dni w tygodniu)

TOK NAUKI:

 

Realizacja każdego poziomu językowego trwa trzy miesiące.

Kurs rozpoczyna się od poziomu beginner. Osobom mającym wcześniejszy kontakt z językiem angielskim proponujemy rozpoczęcie kursu na odpowiednio wyższym poziomie zaawansowania. Poziom ten określany jest na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. W takim przypadku tok nauki ulega skróceniu.

SPECYFIKA:

 

Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb osób wyjeżdżających do pracy poza granice naszego kraju. Cztery podstawowe sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) rozwijane są w sposób równomierny; przy czym duży nacisk położony jest na opanowanie języka umożliwiające funkcjonowanie w typowych sytuacjach dnia codziennego w krajach anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych (w miejscu pracy, w sklepie, w urzędzie, w banku, w miejscu zamieszkania, wypełnianie formularzy, pisanie podań, itp.).

 

.

.

Joomla templates by Joomlashine