Jesteś tutaj: StartOfertaCharakterystyka stopnia znajomości Języka

 

 

Charakterystyka stopnia znajomości języka

 POZIOM

 

CHARAKTERYSTYKA POZIOMU

Beginner/ Deutsch für Anfänger

POCZĄTEK NAUKI: pierwszy kontakt z językiem obcym, nieznajomość języka.

Elementary/Grundstufe

MÓWIENIE: Umiejętność komunikowania się w prostych codziennych sytuacjach, przeprowadzania krótkich konwersacji, wyrażania zainteresowań, potrzeb i opinii.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Rozumienie prostego, wyraźnie wymawianego języka angielskiego/niemieckiego, umiejętność wychwytywania najważniejszych informacji zawartych w rozmowie między osobami anglo/niemieckojęzycznymi.
CZYTANIE: Rozumienie prostego, pisanego języka angielskiego/niemieckiego oraz podstawowych instrukcji, opisów i wyjaśnień.

Pre-intermediate/ Mittelstufe A

MÓWIENIE: Sprawne i niemal bezbłędne komunikowanie się w różnorodnych, często napotykanych sytuacjach. Efektywne wyrażanie osobistych poglądów.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Umiejętność rozumienia nieskomplikowanych konwersacji prowadzonych w normalnym tempie. Zdolność częściowego rozumienia dialogów filmowych oraz programów radiowo-telewizyjnych.
PISANIE: Umiejętność pisania o codziennych wydarzeniach oraz osobistych zainteresowaniach.
CZYTANIE: Umiejętność czytania gazet i tekstów niespecjalistycznych.

Intermediate/ Mittelstufe B

MÓWIENIE: Pewność siebie i precyzja w porozumiewaniu się w większości sytuacji z wyjątkiem tych, które wymagają subtelniejszej znajomości języka.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Łatwość rozumienia mówionego języka angielskiego/niemieckiego w danym kontekście.
PISANIE: Umiejętność pisania prostych listów o różnym stopniu formalności, stosunkowo bezbłędne konstruowanie zdań złożonych. Łatwość pisemnego wyrażania opinii i myśli.
CZYTANIE: Umiejętność czytania prostych książek. Głębsze rozumienie rozmaitych rodzajów tekstów.

Upper intermediate/ Mittelstufe

MÓWIENIE: Wyrażanie opinii i idei z użyciem szerokiego zasobu słownictwa. Umiejętność dawania sobie rady w różnorodnych sytuacjach w środowisku anglo/niemieckojęzycznym. Wyraźna wymowa i intonacja. Doświadczenie w wygłaszaniu przemówień i wypowiedzi publicznych. Świadomość istnienie różnych stopni formalności języka.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Umiejętność rozumienia różnorodnych akcentów, wykładów, dyskusji, filmów, programów radiowo-telewizyjnych.
PISANIE: Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania opinii z użyciem bogatego słownictwa i dobrego stylu.
CZYTANIE: Płynne czytanie skomplikowanych tekstów, rozróżnianie odmienych stylów.

Advanced/ Oberstufe

MÓWIENIE: Wyrażanie uczuć, idei i opinii z wystarczającą jasnością, pewnością siebie i precyzją, aby bez większych trudności funkcjonować w środowisku anglo/niemieckojęzycznym. Używanie odpowiedniego stopnia formalności języka, poprawna wymowa i intonacja.
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: Świadomość istnienia subtelnych różnic w użyciu języka angielskiego/niemieckiego.
PISANIE: Umiejętność pisania esejów, listów, itp. Precyzja we władaniu językiem oraz posługiwanie się dobrym stylem.
CZYTANIE: Umiejętność niemal szczegółowego rozumienia skomplikowanych tekstów.

 

.

.

Joomla templates by Joomlashine