Jesteś tutaj: StartOfertaDla firm i instytucji
Szanowni Państwo!

W dobie toczących się procesów integracyjnych Polski w strukturach Unii Europejskiej z każdym rokiem coraz bardziej pożądana staje się biegła znajomość języków obcych, głównie języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu instytucje zajmujące się nauczaniem języków obcych w całym kraju organizują specjalistyczne kursy językowe przeznaczone dla pracowników firm i przedsiębiorstw. W niniejszym dokumencie pragniemy przedstawić Państwu ofertę naszej szkoły dotyczącą nauki języków obcych oraz zaprosić do współpracy w zakresie nauczania tychże języków pracowników Waszej firmy.

I. NASZA OFERTA

Pracownikom firm i instytucji proponujemy wzięcie udziału w specjalistycznych kursach typu "angielski w biznesie" oraz "niemiecki w biznesie". Szkoła nasza posiada kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu kursów na różnych poziomach zaawansowania dla kadr menedżerskich dużych i średnich zakładów pracy. Prowadzone są one w oparciu o najnowocześniejsze metody nauczania języków obcych i kładą nacisk na komunikację językową w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, rozumienia, czytania, pisania. Wykorzystanie najnowszych materiałów dydaktycznych renomowanych wydawnictw językowych w połączeniu z nowoczesnymi technikami nauczania (wideo, multimedia, Internet) oraz profesjonalizmem i doświadczeniem nauczycieli pozwala na zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi kontekstami językowymi np. struktura firmy, rekrutacja, sprzedaż, międzynarodowa etykieta, bankowość, biznes i środowisko naturalne, giełda papierów wartościowych, import i eksport, działalność firmy, zakładanie firmy, marketing, wykorzystanie mediów w biznesie, reklama, pisanie korespondencji oraz wiele innych. Przygotowujemy również do specjalistycznych międzynarodowych egzaminów językowych!

 

Realizacja programów nauczania dla każdego poziomu zaawansowania (od początkującego do zaawansowanego) trwa rok. Okres realizacji programu nauczania może być skrócony lub wydłużony w zależności od potrzeb i wymagań uczestników kursu. Na ostatnich zajęciach w roku szkolnym każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z podaną ocena końcową, osiągniętym stopniem zaawansowania oraz opisem określającym umiejętności słuchacza w zależności od osiągniętego stopnia zaawansowania językowego.

II. NASZE METODY PRACY

  • W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu nauczani lekcje są regularnie hospitowane.
  • Zatrudniamy jedynie nauczycieli wykwalifikowanych, posiadających nie tylko merytoryczne ale również pedagogiczne przygotowanie do wykonywania zawodu - absolwentów anglistyki oraz kolegiów językowych . Jednocześnie wszyscy nauczyciele zobowiązani są do samodoskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach metodycznych.
  • Dwa razy w roku prowadzone są, za pomocą anonimowych kwestionariuszy, badania opinii uczestników kursu na temat jakości prowadzonych zajęć.

.

.

Joomla templates by Joomlashine